WARSZTATY ŻYWIENIOWE   

Oferta skierowana do firm, stowarzyszeń, fundacji, przedszkoli, szkół, internatów – szeroka tematyka wykładów, dostosowana do potrzeb grupy odbiorczej.  

– warsztaty prowadzę z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, 

– kładę nacisk na urozmaicenie warsztatów, tak aby uczestnicy byli zmotywowani do aktywnego uczestnictwa. Warsztaty pełne są ćwiczeń, quizów i zadań, 

– uczestnicy po ukończonych warsztatach otrzymują materiały szkoleniowe w formie drukowanej. 

Dodatkowe atrakcje podczas warsztatów:  

– istnieje możliwość, abym przeprowadziła analizę składu ciała za pomocą medycznego analizatora InBody 120 i dokonania jej interpretacji.  

Czas trwania i koszt:  

– do indywidualnego ustalenia (pod uwagę biorę ilość uczestników oraz ilość spotkań – pojedyncze/ cykliczne).